Rodokmen

Rodokmen Akira Přízrak Karpat

 

Arin na Blatech
A67 Og P1

Gaj Jimili CS
A66 Og P1

Aris Hlas divočiny CS
A68 E1 Od R1 P3

Binc Pohostinstvo CS
A67 Of P1

Rep z Pohraniční stráže (F3)
A67.5 Of P1

Gyra z Pohraniční stráže
A60 E1 F2 Oa P3

Cabrixa Vopa CS
A65 E3 H2 Ob P3

Arco z Doušova dvora CS
A70 D7 E1 Oc P3

Acarka Bropa CS
As E1 M5 Oh P3

Alda od Pavlišina CS
A62 Oc P1

Flit z Rosíkova CS
A67 Oh P1

Rep z Pohraniční stráže (F3)
A67.5 Of P1

Cmuka z Pohraniční stráže
A63 Og P1

Bruna z Banišťa CS (F3)
A63 Oh P1

Rep z Pohraniční stráže (F3)
A67.5 Of P1

Tola z Pohraniční stráže
A60 E1 I10 Od P3

Connie Volání rodu
A61 C2 E1 K1 Oi R1 P3

Atos ze Šedého dolu CS
A67 E3 Of P1

Barry z Doušova dvora CS
A69 E3 Of P1

Ayak z Vlamy CS
A69 E3 M5 Of P3

Ata z Richnovského dvora CS (F3)
A65 C3 Of P3

Aba Vopa CS
A68 D2 E1 Ob P3

Atos z Belešova CS
A70 Oh P1

Acarka Bropa CS
As E1 M5 Oh P3

Dyna ze Slivníku CS
A61 C2 E1 K1 Od P3

Gar z Rosíkova CS
A67 Of P1

Archibald z Ivánky pri Dunaji CS
A70 Oh P1

Alma z Richnovského dvora CS (F3)
A62.5 E3 Of P1

Aska Jimili CS
A64 C2 E1 Ob P3

Argos z Doušova dvora CS
A68.5 E1 M3 0e P3

Alda od Pavlišina CS
A62 Oc P1

Avahoc Stín vlka
A60 K1 Of P1

Atos Tinkin dvor CS
A68 E3 Og P3

Atos Šedá eminence
A68 E1 Og R1 P1

Gar z Rosíkova CS
A67 Of P1

Archibald z Ivánky pri Dunaji CS
A70 Oh P1

Alma z Richnovského dvora CS (F3)
A62.5 E3 Of P1

Cita z Banišťa CS
A65 E1 Oh P1

Rep z Pohraniční stráže (F3)
A67.5 Of P1

Tola z Pohraniční stráže
A60 E1 I10 Od P3

Ada Hreškov dvor CS
A62.5 D5 K1 Oi R1 P3

Astor Mot'ovský dvor CS
A68 E1 K1 Of P1

Nuk z Pohraniční stráže
A68 M5 Of P3

Cita z Rosíkova CS
A61 E3 Of P1

Ajka Tokajská oblast' CS
A63 C4 E1 F2 Oi P3

Bar z Belešova CS
A66.5 E1 M5 Oh P3

Ada Ruskov dvor CS
A68 E1 M5 Oh P1

Bonie Mrazivé ticho
A62 K1 Oh P1

Adon Irpruš
A69 Oh P1

Adon Kanakor CS
A69 C2 Of P1

Ajax Břevnovská stopa CS
A67 Of P1

Asi z Pačesova sadu CS
An E1 H7,12 K5,14 Og P5

Fabi Jimili CS
Av J5 Ob P3

Dan Balmar CS
A68.5 E1 F2 Og R2 P3

Alda od Pavlišina CS
A62 Oc P1

Ajša Dar přírody CS
A64 E1 K1 Og P1

Ariel Lobos CS
A70 D5 Og P3

Barry z Doušova dvora CS
A69 E3 Of P1

Ariska Řečná CS
A66 E1 M5 Oe P3

Aka z Pačesova sadu CS
An E3 M5 Oh P3

Bary z Rosíkova CS
A67 Of P1

Cita z Doušova dvora CS
A66 E3 Oh P3

 


Kontakt

Zdeňka Hejnová

Stachy 327
384 73 Stachy
okr. Prachatice